STACJE UZDATNIANIA WODY:
Miłki
Konopki Nowe

 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW:
Miłki
Konopki Nowe
Staświny-Osada

 

TARYFY CEN WODY I ŚCIEKÓW:
2018
2017

 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW:

USŁUGI I PŁATNOŚCI
CENNIK USŁUG na rok 2018
a) woda / ścieki (gotówka / przelew) 14 dni od daty wystawienia faktury
b) pozostałe usługi ( gotówka / przelew) 7 dni od daty wystawienia faktury
za opóźnienia w płatnościach naliczane są odsetki ustawowe a w przypadku wysyłanych wezwań również koszty upomnień.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI WODNEJ ( I / LUB ) KANALIZACYJNEJ
TRYB POSTĘPOWANIA OKREŚLONY JEST W WYDANYCH WARUNKACH
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (w przygotowaniu)

Załączniki