PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
KOMUNALNO – ROLNYCH SPÓŁKA Z 0.0.

11-513 Miłki, ul. Lipowa 23
GMINA MIŁKI: 100-procentowy udziałowiec spółki

ORGANY SPÓŁKI:
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd 1 – osobowy: Józef Osinka – Prezes

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
– pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
– odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
– zbieranie odpadów komunalnych
– remonty i utrzymanie dróg
– opróżnianie zbiorników bezodpływowych

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI:
Akt założycielski Repetytorium „A” 10161/99
KRS 0000211713
NIP 845-17-21-993
REGON 510919530